Cyrus Hostetler Tucson Elite 83.83m

May 21, 2016 Tucson Elite Throws Classic – Tucson, Arizona

Cyrus Hostetler’s third throw 83.83m ( 275′)

2 years ago